0 0,00 грн
0 0,00 грн
0 0,00 грн

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією виробника/розповсюджувача Товару, розміщеного в Інтернет-магазині VIDEX® (далі по тексту Продавець) укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого в інтернет-магазині за адресою https://videx.ua

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічним договором (офертою). Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, умови публічного договору (оферти) є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу, без надання переваги одному покупцю перед іншим (крім тих, кому за законом надані відповідні пільги).

У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення», на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик», та/або за допомогою телефонного дзвінка за номерами, вказаними на Сайті, що є акцептом даної оферти, і прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Укладенням цього Договору, шляхом його акцептування, Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару та усі інші умови договору.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають і мають можливість придбати Товар, інформація про який розміщена в інтернет-магазині VIDEX® - https://videx.ua.

Умови даного Договору розміщені у футері сайту (внизу сторінки), та доступні для ознайомлення Покупцю в будь-який момент перебування в інтернет-магазині (під час вибору Товару, оформлення замовлення, та після оплати Товару).

Продавець з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України, пропонує (публічну оферту) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Покупцю), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір купівлі-продажу (далі – Договір) на наступних умовах:

1. Терміни, які використовуються в публічному договорі.

1.1. Публічний договір (оферта) (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару, розміщеного на веб-сайті: https://videx.ua, дистанційним способом (далі - «Договір»)..

1.2. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах та в порядку передбачених цим Договором, тобто повне прийняття Покупцем Публічної оферти, що здійснюється шляхом замовлення Покупця, здійсненого натисканням кнопки «Підтвердити замовлення», на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» на сайті: https://videx.ua або телефоном за номерами, вказаними на Сайті.

Моментом Акцепту є натискання Користувачем у віртуальному кошику кнопки «Підтвердити замовлення», що є направленням Продавцю Замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту. При здійсненні Замовлення за допомогою телефонного дзвінка, за номерами, вказаними на Сайті, Акцептом вважається однозначно виражений намір Користувача здійснити купівлю обраних ним на Сайті Товарів.

1.3. Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.4. Інтернет-магазин VIDEX® (інтернет-магазин, сайт) – сайт Продавця за адресою https://videx.ua створений для ознайомлення та укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу Товару.

1.5. Покупець – будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.

1.6. Продавець - особа (юридична особа, фізична особа-підприємець), яка відповідно до українського законодавства є власником та/або розповсюджувачем товару та має намір здійснити його продаж за допомогою Сайту.

1.7. Футер сайту - завершальний блок сайту, що містить організаційну, корисну для користувача інформацію.

1.8. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошик», або телефоном за номерами, вказаними на Сайті. Мінімальне замовлення обмежене кратністю одиниць одного найменування в упаковці.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення Покупець на сайті Інтернет-магазину самостійно та на власний розсуд обирає наявний та запропонований до продажу Товар, натискає кнопку «Купити» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Підтвердження замовлення», або повідомляє дані телефоном, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару.

3.4. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару відображається в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину до здійснення покупки.

3.5. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація він має право запросити її у іншої Сторони. Якщо Покупець не скористався правом звернення до Продавця за необхідною/додатковою інформацією, Продавець не несе відповідальності за відсутність такої інформації у Покупця, при здійсненні покупки товару в інтернет-магазині.

3.6. Даний Договір вважається укладеним (акцептованим), з моменту натискання Покупцем кнопки «Підтвердити замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» на сайті: https://videx.ua. У разі замовлення за допомогою телефонного дзвінка за номерами, вказаними на Сайті, Договір вважається укладеним з моменту однозначно вираженого наміру Користувача здійснити купівлю обраних ним на Сайті Товарів.

3.7. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення», чи погоджуючи це по телефону, Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайті Інтернет-магазина на дату укладання Покупцем даного Договору.

3.8. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення» чи погоджуючи це по телефону, Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

 • місцезнаходження та режим роботи Продавця;
 • основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;
 • вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;
 • спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;
 • порядок прийняття претензій;
 • період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору;
 • порядок розірвання даного Договору;
 • інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

3.9. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення» чи погоджуючи це по телефону, Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

3.10. Максимальний строк обробки Замовлення становить до 2 (двох) робочих днів з дати його заповнення та направлення Покупцем. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

4. Ціна і Доставка Товару

4.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари вказані на сайті у національній валюті - гривні. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару сплачує Покупець, відповідно до діючих тарифів служби доставки ТОВ «Нова Пошта», з якими можна ознайомитись за посиланням https://novaposhta.ua/basic_tariffs.

4.4. Відправка товару здійснюється в день надходження та оформлення замовлення менеджерами за умови оплати його до 12:00. Замовлення, отримані, підтверджені та оплачені пізніше 12:00, будуть відправлені на наступний робочий день.

4.5. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Продавця.

4.6. Оплата замовлення здійснюється онлайн банківською картою Visa/MasterCard, а також через Google Pay/Apple Pay або на розрахунковий рахунок при оформленні замовлення на сайті або телефоном.

4.7. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару до служби доставки ТОВ «Нова Пошта», який відображено у ТТН.

4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування, кількість, комплектність).

4.9. Покупець під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів наступне:

 • отримання замовленого Товару Покупцем;
 • відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;
 • відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.

4.10. Відмова Покупця від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар та/або відмова Покупця від підписання документів на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, окрім зобов’язань Продавця на повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, а у Покупця – зобов’язання оплатити доставку.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця з метою його виконання.

5.1.3. Продавець, який отримав оплату за товар, що здійснена банківською картою Visa/MasterCard або через Google Pay/Apple Pay надає покупцеві відповідний розрахунковий документ (електронний чек), на погоджену сторонами електронну пошту вказану покупцем при здійсненні замовлення. Під час оплати на рахунок, Продавцем розрахунковий документ не формується, у даному випадку безпосередньо у Покупця залишається підтвердження оплати від засобу через який здійснювалась оплата.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.2.2. Проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами, запропонованими Продавцем, на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем, останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару та/або надання повних банківських реквізитів для повернення грошових коштів.

5.3.3. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором оплатити та прийняти замовлений Товар.

5.4 Покупець має право:

5.4.1. Вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору.

5.4.2. Відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

5.4.3. Здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

6. Якість товару та гарантії

6.1. Запропонований до покупки Товар відповідає звичайним вимогам, встановленим до такого виду товару.

6.2. Товар є новим, не був в експлуатації, у справному стані та здатний виконувати свої функції, має етикетку/ярлик, із зазначенням всієї необхідної інформації про Товар. В оригінальній заводській упаковці, яка забезпечує збереження якості Товару під час транспортування та зберігання.

6.3. Строк чинності гарантійних зобов’язань на Товар, зазначається на упаковці та на сайті.

6.4. Гарантійні зобов’язання Продавця, щодо поставленого за цим Договором Товару, виникають з дати продажу товару, яка вказана у товарній чи видатковій накладній, чеку.

6.5. Якщо під час експлуатації у період гарантійного строку Товару, будуть виявлені приховані недоліки (дефекти) Товару, то вони мають бути усунуті за рахунок Продавця шляхом усунення недоліків або безоплатної заміни на новий Товар належної якості.

6.6. Покупець протягом трьох робочих днів з моменту виявлення прихованого дефекту Товару у період гарантійного строку, зобов’язаний письмово сповістити про це Продавця.

6.7. Під час гарантійної заміни дефектного Товару на новий належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не проводиться.

6.8. За зіпсований Товар з вини Покупця Продавець відповідальності не несе і Товар заміні не підлягає. Товар неналежної якості не підлягає гарантійному обслуговуванню в наступних випадках:

 • після закінчення терміну гарантії;
 • при наявності механічних пошкоджень / деформацій, в тому числі, температурної деформації;
 • при наявності ознак розбирання товару або втручання у його конструкцію;
 • при використанні товару в умовах, що не відповідають правилам експлуатації, описаних в інструкції до товару.
 • не збережена фірмова упаковка
 • відсутній документ, що підтверджує факт купівлі товару (розрахункова квитанція, касовий чек, товарний чек, експрес-накладна, видаткова накладна)

7. Обмін та повернення Товару

7.1. Покупець має право здійснити Повернення/ обмін товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Обмін товару проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, усі аксесуари, компоненти і документація, що входять до складу товару, пломби, ярлики, а також документ, що підтверджує факт купівлі товару (розрахункова квитанція, касовий чек, товарний чек, експрес-накладна).

7.2. Для здійснення повернення / обміну Покупець повідомляє Продавця за номером телефону: +38-067-520-95-65; +38-050-567-57-57.

7.3. При зверненні потрібно вказати: причину повернення (якщо потрібно додати фото товару); повну вартість товару; номер замовлення; банківські реквізити (для повернення грошових коштів).

7.4. Покупець надсилає товар, що повертається, за реквізитами з яких отримав товар, або повідомив співробітник відділу продажу, в оригінальній упаковці, в якій він отримав цей Товар.

7.5. Повернення грошових коштів здійснюється банківським переказом на картковий рахунок фізичної особи. Для отримання коштів, Покупець на запит Продавця надає необхідні для повернення коштів реквізити.

7.6. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 7.5. Договору, чинним законодавством України.

7.7. Витрати на доставку у разі повернення Товару належної якості, покладаються на Покупця. Вартість доставки у випадку не отримання або відмови від отримання товару Покупцю не повертається, адже послуга доставки йому товару вже надана, і може бути вирахувана Продавцем при поверненні коштів за оплачений товар.

7.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені даним Договором, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

7.9. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передачі службі доставки, внаслідок порушення перевізником чи Покупцем правил перевезення, користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

8. Відповідальність

8.1. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

8.4. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.5. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8.6. Продавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, в тому числі сервісів оплати і служб доставки.

9. Конфіденційність, персональні дані, авторські права

9.1. Заповнюючи форму «Підтвердження замовлення», та/або здійснюючи замовлення через телефон, та/або проходячи процедуру реєстрації на веб-сайті https://videx.ua, Покупець погоджується з політикою конфіденційності, розміщеною на сайті та надає свою повну, цілковиту і безстрокову згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, виключно в наступних цілях:

 • реєстрації та ідентифікації Покупця в Інтернет-магазині;
 • поновлення пароля реєстрації Покупця в Інтернет-магазині;
 • в маркетингових цілях, а саме: повідомлення Покупця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо про новини Інтернет-магазину, акційні пропозиції та розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині, здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних Покупців у Товарах, що пропонуються до продажу, тощо;
 • сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов’язань перед Покупцем, в тому числі зобов’язань щодо доставки Товару;
 • виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.

9.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9.4. Вся інформація, графічні матеріали, відеоматеріали, зображення, елементи дизайну, код та інші матеріали (контент) є власністю Приватного підприємства «Аллєгро-Опт». Будь-яке використання контенту, в т.ч. комерційне, рекламне, маркетингове заборонено. Усі товарні знаки, моделі, винаходи на цьому сайті зареєстровані та належать Приватному підприємству «Аллєгро-Опт». Несанкціоноване використання суворо заборонено.

10. Інші умови

10.1. Покупець має право розірвати даний Договір повідомивши про це Продавця зручним для нього способом, до моменту оплати товару, шляхом скасування замовлення.

10.2. У випадку повідомлення Покупцем про розірвання договору після оплати товару, застосовується процедура повернення товару передбачена розділом 7 даного договору.

10.3. Цей договір укладено на території України і є публічним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані через Інтернет-магазин, за допомогою засобів дистанційного зв’язку (телефон, мережа інтернет).

10.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, не можуть бути підставою для:

 • будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного публічного Договору;
 • відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного публічного Договору.

10.5. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

10.6. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного публічного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

10.7. Укладаючи даний публічний Договір Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на отримання від Продавця за допомогою SMS (в тому числі за допомогою месенджерів), електронної пошти, соціальних мереж, тощо інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину, а також про акційні пропозиції та розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині.

11. Реквізити

ПП «АЛЛЄГРО-ОПТ»

Юридична адреса: 27605, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Бережинка, вул. Молодіжна, буд. 6-а

Тел.: +38 (067) 520-95-65

Адреса для лист.: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська,76

Код ЄДРПОУ: 34201283

ІПН: 342012811080

IBAN UA 253348510000000002600194964 в ПАТ «ПУМБ»


ФОП ДЕМ'ЯНЧУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

27605, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Бережинка, вул. Молодіжна, буд. 6-а

ІПН: 3240613597

Тел.: +38 (067) 520-95-65

IBAN UA723052990000026001005102723 в АТ КБ «ПриватБанк»


ФОП ДЕМ'ЯНЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

27605, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Бережинка, вул. Молодіжна, буд. 6-а

ІПН: 2397810311

Тел.: +38 (067) 520-95-65

IBAN UA603052990000026000005109084 в АТ КБ «ПриватБанк»